Zorgeloos laden met Caps

Zowel publiek, als op office & home.

Caps als laadpas.

 

MSP Mobility Service Provider

 

Dankzij ons partnership met Allego heeft u als Caps-klant toegang tot een uitgebreid netwerk

van +5.000 publieke AC- en DC-laadpunten in België en +40.000 laadpunten in Europa.

 

Laden in het netwerk van Allego, dat is laden buiten het roaming netwerk,

en dit aan een voordeliger tarief zonder roamingkosten.

Preferent

Allego netwerk

Laden zonder roamingkosten!
Meer dan 45 000 laadpunten
in Europa

Extern

Roaming Netwerk

 

Meer dan 450.000 

laadpunten in Europa

Home/office

CPO Service

 

Voor elke LMS-gecertifieerde
laadpaal

Caps als beheerder van uw laadpalen.

 

CPO ​​​​Charge Point Operator

 

Als Charge Point Operator ontzorgen we de fleetmanager en nemen we het administratieve beheer van uw laadinfrastructuur Office & Home over, dit voor elke LMS-gecertifieerde laadpaal. Daarnaast ondersteunen we je ook in de configuratie en exploitatie van jouw laadpalen.

 • Laadpalen publiek, semi-publiek of privé stellen
 • Slechts één aanspreekpunt voor al jouw vragen of problemen
 • We koppelen de door jou gekozen tarieven voor alle type bezoekers van jouw publieke laadpalen. (multipricing) - bepaal zelf wie er mag laden.
 • Laadpasmanagement via je eigen platform: een duidelijk overzicht van de laadbeurten, laadpalen, laadpassen, medewerkers en uitbetalingen
 • Terugbetaling van derdentransacties en medewerkers thuis (CREG of volgens afspraak Car Policy)
 • CAPS-kaarten kunnen worden gewhitelist op je laadpalen, zodoende dat deze als nul transacties kunnen worden afgerekend
 • Firstline helpdesksupport i.s.m. e-mobility provider LMS

Cases

Agristo

Ruben Vanoverbeke - Category Buyer

d'Arta

Pieter De Backere - Co-CEO d'Arta

Onze CAPS Energy Finder al gedownload?

Download de APP voor het meest recente
overzicht van alle stations, en het dichtsbijzijnde
tank- of laadstation in uw buurt!

“Met deze app vind je snel het dichtstbijzijnde laadpunten vinden, en zie je zelfs of de laadpaal in gebruik is."

Zij hebben gekozen voor onze sleutel op de deur oplossing Office - Home

FAQ

Wat is een CPO?

CPO (Charge Point Operator) is een bedrijf dat laadpalen plaatst en beheert.  Daarnaast kan deze ook de tarieven voor het energieverbruik voor publiek laden bepalen. Bij eventuele problemen om een laadsessie te (de)activeren kan je terecht bij de helpdesk van de CPO.

 

Bij CAPS ontzorgen we de fleetmanager en nemen het administratieve beheer van uw laadinfrastructuur Home & Office over. We treden zowel op als CPO als MSP waardoor wij net dat stapje verder voor u  kunnen gaan.

Wat is een MSP?

Een MSP (Mobility Service Provider) is een bedrijf dat diensten levert zoals laadabonnementen en laadpassen.

Via de MSP laadt je met jouw laadpas zowel aan publieke palen als aan je eigen laadpunt thuis.

 

Caps is zowel MSP als CPO waardoor wij net dat stapje verder voor jou kunnen gaan.

Wat is TCO?

TCO staat voor Total Cost of Ownership en dus het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Zo wordt er naast de aanschafwaarde ook rekening gehouden met onderhoud- en reparatiekosten, afschrijvingen, verzekeringen, belastingen en financieringskosten. 

 

De TCO voor een elektrische wagen is lager dan die van een wagen met verbrandingsmotor.

Wat is Dynamic Load Balancing en Smart Charging?

Het plaatsen van meerdere laadpalen kan overbelasting veroorzaken op het elektrische net. 

 

Om dit te vermijden bestaat er Dynamic Load Balancing. Hierbij wordt het vermogen gelijkmatig verdeeld over alle laadtoestellen waardoor overbelasting van het net kan voorkomen worden. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met andere verbruikers of lokale productie.

 

Dynamic Load Balancing is een vorm van Smart Charging, ook wel slim opladen genoemd. Met Smart Charging stuur je slim het laadproces aan van 1 of meerdere laadstations. Zo wordt de energie slim verdeeld en worden extra kosten bespaard. 

Wat is het verschil tussen een AC-laadpaal en een DC-laadpaal?

AC-laadpaal (Alternating Current)

Is een traaglader die, afhankelijk van het type, een vermogen heeft van 3,7 tot 22kW. En dit met een laadsnelheid van 15 tot 90 km/u (afhankelijk van de wagen).

 

Een publieke laadpaal is meestal 11kW.

 

 

DC-laadpaal (Direct Current)

Is een snellader die een vermogen heeft vanaf 22kW tot 350kW, met een laadsnelheid van 200 km/u (afhankelijk van de wagen).

Kan een hybride wagen opladen aan een snellader?

Enkel volledig elektrische wagens zijn geschikt voor DC-laden. 

Wanneer een hybride wagen dan toch via een speciale kabel met verloopstuk kan aangesloten worden op een DC- snellader, laadt deze niet sneller. 

 

De omvormer in de wagen laat via een connectie in de laadkabel weten aan de laadpaal aan hoeveel watt hij kan worden opgeladen. De controller in het toestel ontvangt dat signaal en ziet erop toe dat het juiste vermogen wordt geleverd.

Kan ik met mijn elektrische wagen laden bij elke laadpaal?

Naast de AC of DC laadpaal moet je ook nog eens rekening houden met het type stekker. 

 

Er zijn vijf soorten stekkers.

 

Standaard kunnen alle Europese hybride wagens aansluiten op een Type 2  (Mennekes) stekker.

Bij sommmige oudere Aziatische wagens kan het nog voorkomen dat deze een Type 1-aansluiting hebben. Voor deze modellen bestaat er echter een tussenstuk dat opladen aan een T2-paal ook mogelijk maakt.

Ook de CHAdeMo stekker komt nog zelden voor. 

De CCS Combo stekker, is een type 2 stekker met daaronder twee extra pinnen, die bedoeld zijn voor het DC-snelladen.  Steeds meer snellaad locaties zijn met deze stekkers uitgerust. 

De Tesla modellen S en X hebben nog een Tesla stekker, de nieuwere modellen zijn reeds uitgerust om te kunnen laden aan de standaardstekkers. 
 

 

Hoe snel kan ik mijn wagen thuis opladen?

De meeste elektrische auto’s hebben een batterijcapaciteit tussen de 60-80 kWh.

 

Om een lege batterij tegen 7,5 kWh op te laden heeft u tussen de 7-10u nodig (afhankelijk van je elektriciteitsaansluiting).

 

In de praktijk duurt dit echter langer aangezien je bij de maximale oplaadsnelheid bij een monofasige aansluiting 32 van de 40 ampère gebruikt. Wanneer je hierbovenop ook nog jouw huishoudtoestellen aanzet, dan ontstaat er een stroomonderbreking.

 

 

Dynamic Load Balancing

= monitoringsysteem dat het verbruik van de woning bekijkt en in functie daarvan de laadpaal aanstuurt. Hierdoor kunnen stroomonderbrekingen voorkomen worden.

 

Andere oplossingen om niet in te boeten op je laadsnelheid:

 • Verzwaring aanvragen bij je netwerkbeheerder van je elektriciteitsaansluiting (MAAR vrij kostelijk)
   
 • Zonnepanelen overwegen (zonne-energie komt bovenop het vermogen van het net)
   
 •  Thuisbatterij (MAAR kan vaak niet genoeg vermogen in 1 keer afleveren om pieken op te vangen)

Hoe beïnvloedt een laadpaal het piekverbruik?

Vanaf 01/01/2023 zal er voor de aanrekening van de netwerkkosten overgestapt worden naar een capaciteitstarief.

 

Capaciteitstarief

= de vergoeding voor het gebruik van het netwerk wordt hierbij niet alleen berekend op basis van de verbruikte hoeveelheid stroom, maar ook op basis van de pieken in het verbruik

 

Berekening van de netkosten:

 • 80% zal bepaald worden door de netcapaciteit die gebruikt wordt op piekmomenten
 • 20% zal het effectieve verbruik zijn

Elke maand zal het kwartier met het hoogste verbruik tellen.

 

Het laden van een elektrische wagen zal er dus voor zorgen dat u hogere pieken heeft in uw energieverbruik.

Om het piekverbruik te kunnen bepalen is een digitale meter nodig. wie nog een analoge meter heeft, betaalt het minimumbedrag dat overeenkomt met een piekcapaciteit van 2,5kW.

 

Technologisch gezien is het wel mogelijk om tegen 2,3kW te laden en dus onder het gemiddelde van 2,5kW te blijven. Maar bij het gebruik van andere toestellen in huis zit men daar al meteen boven. Om die hoge pieken te vermijden dient men te zoeken naar een goeie combinatie van dynamic load balancing, zonnepanelen en thuisbatterijen.

Welke verschillende elektriciteitsaansluitingen kent een privéwoning?

Monofasige aansluiting

 • Max. vermogen: 40 ampère
 • Max. laadsnelheid: 7,5 kWh Vereist 32 ampère van de 40 ampère

 

Driefasige aansluiting

 • Max. vermogen: 25 ampère
 • Max. laadsnelheid: 11 kWh Vereist 16 ampère van de 25 ampère

Moeten er bij installatie van een home laadpaal grote ingrepen in de zekeringskast gebeuren?

1) Uitbreiding van de zekeringskast met een afzonderlijke aftakking en een apart circuit

 

2) Nieuwe AREI-keuring (= Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) na de uitbreiding van de zekeringskast.

 

 

Extra veiligheid:

 • Type B-lekstroomschakelaar plaatsen

Hierbij worden bij een lekstroom de laadpaal en de verbinding met de wagen uitgeschakeld. Deze optie is iets duurder, maar wel veiliger.

 

Deze veiligheid is niet verplicht indien de laadpaal uitgerust is met lekstroomdetectie (= hierbij is er louter detectie en wordt de laadsessie stopgezet, maar de lekstroom blijft bestaan)

Vergeet je laadpaal niet aan te melden!

De Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) heeft in juni 2021 een nieuwe meldingsplicht voor laadpunten voor elektrische wagens ingevoerd.

Die verplicht eigenaars van laadpalen om hun oplaadpunt(en) aan te geven bij hun netwerkbeheerder (Fluvius, Ores, Resa, ...).

 

Deze wet werd ingevoerd omdat het voor de netwerkbeheerders essentieel is om te kunnen anticiperen op toekomstige energiebehoeften. Als de palen en hun kenmerken gekend zijn, kunnen beheerders beter anticiperen op pieken en zo verstoringen voorkomen. Zodoende kunnen ze gerichte aanpassingen uitvoeren aan het elektriciteitsdistributienet.

 

Alle laadpunten die u aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen van ≥ 3,7 kW in Wallonië en Brussel en van ≥ 5 kW in Vlaanderen moet u aanmelden bij uw netwerkbeheerder. Deze verplichting geldt voor zowel publieke als private laadpalen en is van kracht in elk gewest.

 

Sinds 30 september 2023 (Brussel) en 31 december 2023 is de gedoogperiode afgelopen en riskeert u effectief een boete indien u deze verplichting niet naleeft.

 

Uw laadpaal aanmelden kan o.a. via de websites van de volgende beheerders:

Indien er op de website van uw beheerder geen online formulier ter beschikking is kan u hen via het contactformulier op de hoogte stellen of per e-mail.

FAQ

Bel ons op 056 73 30 06
of mail ons sales@g-v.be

Kaart   verwijderen?

Weet u zeker dat je kaart   wilt verwijderen?